Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen.

Formand          Charlotte Kristiansen

Kasserer           Ulla Brandstrup

Sekretær          Helle Sohn

Best medlem  Mary Jensen    

Best medlem  Hanne Korsgaard